Közös Képviselet

20 év tapasztalatával

 

Cégbemutató

A Ferox Bt. 1990-ben alakult, fő tevékenységi köre társasház kezelés.

A cég irodája Budapest szívében, a Kálvin térnél van.

A cég vezetője Breuer András villamos szakmérnök, képzett társasház kezelő, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének alapító tagja.

Minden törvényességi feltételével rendelkezik cégünk társasház kezelési (közös képviseleti) tevékenység ellátásához: A Ferox Bt. Nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, köztartozása nincs, a cég vezetése rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal, nem áll foglalkozástól eltiltás alatt, telephely szerinti önkormányzatnál regisztrált társasház kezelő (közös képviselő).

 

Cégünk rendelkezik tevékenységével kapcsolatos szakmai felelősség biztosítással is, mely lényege, hogy tevékenységünk következtében esetlegesen keletkező káreseménykor a biztosító a kárt megtéríti. Eddig erre még nem volt szükség.

 

Társasház kezelési ismertető:

Jelenleg 109 Társasház képviseletét látjuk el 4500 albetét vonatkozásában. Ezen házak döntően Pest és Buda Duna melletti és központi kerületeiben helyezkednek el: V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIX., valamint XI., II. és XII. kerületekben.

 Fenti feladatot 18 fős csapat látja el. Az 6 házreferens kolléga egyenként átlagosan 15-18 ház ügyeit intézi,szakirányú végzettséggel valamennyien rendelkeznek. (bizonyítványok száma: cégvezető: 528952, pl. egy referens: 201538)

A házreferensek a ház napi ügyeivel, levelezésével és kapcsolattartással foglalkoznak. Munkájukat 4 könyvelő, 4 főből álló műszaki csoport, valamint két közös költség elszámolással foglalkozó kolléga által üzemeltetett ÜGYFÉLSZOLGÁLAT segíti.

Az ügyfélszolgálatunk feladata a közös költség nyilvántartás, tulajdonosi elszámolás, tulajdonosi adatnyilvántartás, a tulajdonosokkal a közös költség egyeztetések a fűtés és melegvíz elszámolás valamint a tartozások jogi ügyeinek intézése.

A műszaki csoport vezetője építész, a csoportban építőmérnök valamint technikus kolléga dolgozik. Ezen csoport feladata a házak műszaki ügyeinek intézése az ajánlatkérést megelőző feladat-meghatározástól az átvételig. Ez a csoport a cégvezetéssel együtt készíti elő és bonyolítja le az energiatakarékos fűtéskorszerűsítésekkel és alternatív energia hasznosítással kapcsolatos fejlesztéseket.

A cégvezetés és a Vezető referens feladata a kollégák munkájának koordinálása, az iroda működésének zökkenőmentes biztosítása (levelezés, számlák bonyolítása, biztosítási ügyintézés, stb), valamint az összes kezelt ház problémáinak ismerete és a kiemelt feladatok menedzselése

 

Véleményünk szerint a társasház kezelés összeférhetetlen saját kivitelező, karbantartó részleg fenntartásával és foglalkoztatásával, mivel a megbízó (a társasház és annak képviselője a társasház kezelő) és a megbízott etikátlan ha ugyan az a személy, cég, szervezet. (Ahol a két tevékenység összefonódik, az az ingatlan kezelés, de az más szakma, más feladatokkal, annak semmi köze a Társasház kezeléshez) Ezért „kölső” cégekkel, vállalkozókkal vagyunk kapcsolatban javítások, felújítások, karbantartások elvégeztetésére. Azonban örömmel együtt dolgozunk a Társasház és a tulajdonosok által megszokott, elfogadott bármely szakma kivitelezőjével, egy céghez, vállalkozóhoz sem ragaszkodunk, sőt a házat már ismerő, a tulajdonosok által elfogadott szakember a mi munkánkat is segíti. (szakemberek, biztosító, takarító, gondnok, stb.)

Az eltelt évek folyamán valamennyi szakmában sikerült olyan kapcsolatokat kiépíteni szakmánként több vállalkozóval és céggel, melyeket kimagasló minőségű munkájuk, tulajdonosokkal szembeni emberi hozzáállásuk, korrektségük, az elvárható rendelkezésre állás valamint esetenként a házak anyagi helyzetét toleráló türelem jellemez.

Így többek között:

  • Alapszakmák: (víz- csatornaszerelés, gázszerelés, villanyszerelés, tetőfedés, tetőszigetelés, ereszcsatorna szerelés, javítás alpintechnológiával, kőműves, burkoló, épület asztalos és lakatos),
  • lift szerelő, karbantartó, karbantartás ellenőr, felügyelő és távfelügyelet üzemeltető,
  • kazán szerelő, karbantartó, kazánvezérlés kialakítás (külső hőmérséklet figyelés),
  • garázs, tűz, CO és épületfelügyeleti rendszer,
  • takarító, gépi takarító, kertész, kéménybélelés, lomtalanítás,
  • tűzvédelmi berendezések karbantartása (pl. készülékek, száraz és nedves felszálló berendezések)
  • statikus, építész, igazságügyi szakértés, értékbecslő, ingatlan közvetítő,
  • ügyvédek a különböző problémákra szakosodva

szakemberekkel vagyunk folyamatos kapcsolatban.

 

Munkánk során az egyik fő szempont az elérhetőség. Ezért 2 vezetékes telefon, külön FAX vonal, minden dolgozónak, névre szóló e-mail cím, céges e-mail cím, honlap, minden dolgozónak mobiltelefon, (az ügyeleti szám és a műszaki ügyintéző mobiltelefonja 24 órán át hívható), Interneten elsősorban Skype elérhetőség folyamatosan rendelkezésre áll.

 

Pár kiemelt képviselői feladatot alábbiakban részletezünk:

 

I. könyvelési-nyilvántartási rendszer:

 

1. költségSQL könyvelő programot használunk,

mellyel egyszeres könyvvitelt és analitikus nyilvántartást vezetünk. Ez a szoftver adatok nyilvántartására és kezelésére is alkalmas, kimondottan társasházi feladatokra lett kifejlesztve. A szoftver ONLINE ÜGYFÉLKAPUVAL rendelkezik.

 

2. A Társasházzal történő elszámolás

több féle képen történik.

a.       a bank terminál segítségével havonta (az SZVB kérése esetén) kinyomtatjuk a banki forgalmat. Mivel készpénz forgalom nincs (a jobb ellenőrizhetőség és átláthatóság miatt), ezért a banki forgalom megegyezik a társasház pénzforgalmával

b.      az SZVB kérésekor -előzetes egyeztetés után- bármilyen rendszerességgel rendelkezésre áll a könyvelés, ezt bármelyik tulajdonos részére is biztosítjuk.

c.       a ház könyvelése (egyben alapadat-nyilvántartása) fájlszerveren működik. Az SZVB-nek lehetősége van bármikor az ügyfélkapun keresztül a könyvelésbe belenézni és ott bármilyen adatot így a napra kész könyvelést a tulajdonosok egyenlegeit, számlaanalitikát és a kifizetetlen számlák listáját ellenőrizni.

d.      Mivel a könyvelés kb 10 nappal követi a tényleges pénzmozgást objektív okok miatt (bizonylat megérkezése postán), ezért OTP-nél vezetett számla esetén betekintési jogot biztosítunk a folyószámlához, tehát az SZVB a napi pénzforgalmat is tudja ellenőrizni (OTP direct)

 

3. közös költség befizetések nyilvántartása

szintén a társasházi könyvelési szoftverrel történik.

Minden tulajdonos rendelkezésére áll regisztráció és adatvédelmi ellenőrzés után az ügyfélkapu, melynek segítségével az Interneten keresztül saját folyószámla analitikus egyenlegét és az összes tulajdonos összevont egyenlegét bármikor lekérdezheti, befizetéseinek lekönyvelését illetve aktuális kötelezettség előírásait leellenőrizheti.

A beregisztrált tulajdonosok minden hónap közepén automatikusan megkapják imélen az előző hónap zárásának megfelelő egyenleget.

 

4. az elmaradások közös költség tartozások esetében az alábbi eljárást használjuk:

·         Negyedévente értesítést kap egyenlegéről, esetleges tartozásáról hagyományos úton minden olyan tulajdonos, kinek nincs elektronikus elérhetősége

·         3 havi közös költség mértékét elérő késedelem esetén ügyvédi felszólítás

·         ennek sikertelensége esetén bírósági fizetési meghagyás beadása

·         ennek jogerőre emelkedésekor ingóság végrehajtás kezdeményezése,

·         ingóság vagy fizetés letiltás sikertelensége esetben ingatlan végrehajtás kezdeményezése

·         3 hónapnál régebbi tartozások esetén a ház anyagi helyzetétől függően jelzálog bejegyzés

Minden esetben a felmerült költség (ügyvédi, bírósági, végrehajtói) és a késedelmi kamat a tartozó folyószámláján tartozásként felszámításra kerül, a kezdeményezett eljárás csak a tartozás és a felmerült költségek megfizetése esetén kerül lezárásra.

Azon tulajdonosok esetében, akik fizetési hajlandóságukat kinyilvánítják, de átmeneti fizetési problémájuk van, a közös képviselő részletfizetési lehetőséget ajánl fel, Ebben az esetben a végrehajtási szakba került követelés végrehajtói behajtását a részletek pontos fizetése esetén a képviselet szünetelteti. Azonban az esetleges jelzálog bejegyzés fennmarad, biztosítékául a tartozásnak.

Fenti jogi lépések mellett egyéb –jogállamiság keretein belüli- megoldásokat is alkalmazunk olyan házak esetén, melyek likviditásának hiánya ezt indokolja (pl. fűtés, melegvíz korlátozás, magán behajtó cég igénybe vétele, egyéb lehetőségek)

Közgyűlési döntés alapján a meghatározott mértékű tartozásokra késedelmi kamatot számítunk fel automatikusan, melyet a könyvelő szoftver elvégez.

 

II. Pályázatok

Cégünk folyamatosan figyelemmel kíséri az állami és önkormányzati pályázatokat.

Eddig közel 180 pályázatot készítettünk, mely 96%-a nyert. 2010 évben 28 pályázatot készítettünk el.

Vissza nem térítendő támogatással sikerült például a VIII. Orczy út 39. sz. Társasház kapualját, lépcsőházát teljesen felújítani, és a lift vezérlést cserélni. A Práter u. 29/a épület teljes homlokzatának felújítása is így készült el.

Tetők, kémények felújítását több házunkban szintén a bekerülési összeg 30-60%-ára vissza nem térítendő pályázattal végeztettük el. (pl. IX. Lónyay u. 9., VIII. Orczy út 45.) de számos más példa is említhető.

Kamatmentes hosszú futamidejű kölcsönnel cseréltettük ki több épület gázvezeték hálózatát (pl.: Orczy út 39. és 45.)

Többek között függőfolyosó felújítás, belső homlokzat felújítás, lift csere, tető felújítás, kémény átrakás, ereszalj felújítás, elektromos hálózat felújítás címén folyamatosan pályázunk és nyerünk el támogatásokat.

E mellett a Panel-program, ÖKO-progam, és a Nemzeti Energiatakaréossági Program valamennyi lehetőségét ismerjük, és adott esetben élünk vele. Így fűtés korszerűsítési pályázattal és végső soron 0%-os kamatú hitel biztosításával oldottunk meg kazáncseréket. Alternatív energia bevonásával is foglalkozunk.

 

III. sürgősségi hibaelhárítás

A közös képviselet ügyeleti száma és a műszaki ügyintéző telefonja 24 órán át hívható. Így bármilyen azonnali beavatkozást igénylő hiba elhárításáról tud a képviselet gondoskodni. Amennyiben a probléma megkívánja, a képviselet a helyszínen megjelenik.

Minden szakmában rendelkezünk több kivitelezővel, így azonnal van lehetőség a hiba elhárítására. Ezen kivitelezők költsége minden esetben reális, melyet a képviselet ellenőriz.

A beérkezett számlák akkor és csak akkor kerülnek kifizetésre, ha a munkát (annak tartalmát és nem összegszerűségét) munkalapon az érintett tulajdonos, vagy gondnok, vagy SZVB tag  vagy a jelenlévő műszaki kolléga leigazol. A munkalap a számla elválaszthatatlan része.

A Generalinál biztosított házaink esetén a Mestervonal 24 szolgáltatásait is igénybe vesszük, ahol az egyszerűbb hibák fizetését közvetlenül a biztosítóval rendezi a szolgáltató.

 

IV. karbantartás-felújítás

Minden tervezhető felújítási munka esetén szakemberrel technológiai leírást vagy árazatlan költségvetést készítünk, készíttetünk, mely a használandó technológiát és az ajánlott felhasználandó anyagok típusát is tartalmazza. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy a beérkezett árajánlatok összehasonlíthatóak legyenek.

Tervezhető munkák esetén több árajánlat bekérése után az SZVB-vel közösen kiválasztott kivitelező kapja a megbízást, természetesen nagyobb összegű felújítás esetén a közgyűlés dönt. Ezen összeghatárt a megbízási szerződés és/vagy a ház SZMSZ-e rögzíti.

Az épület állapotától függően és állapotfelmérés alapján felújítási terv készül. Ezen terv tartalmazza a felújítási munkák sorát és elvégzésük sürgősségét.

Ez alapján a közgyűlés évente meghatározza a tárgyévi feladatokat.

Az éves terv elkészülte után az SZVB-vel egyeztetés történik, hogy a közgyűlésen már közös javaslatként jelenjen meg.

 

V. közgyűlési határozatok

A közgyűlés által hozott határozatok törvény által előírt nyilvántartását is online formában tesszük. A ház fórumán minden határozat és a végrehajtásukkal kapcsolatos információk megtekinthetők, ezáltal a közös képviselet alapfeladatának ellátása ellenőrizhető.

 

VI. Új építésű házak, lakóparkok

Munkánk során több új építésű házak kezelésével sikerült tapasztalatot, rutint szerezni a speciális gondok kezelése terén.

Ilyen például a közös területek esetleges műszaki problémái. Meglévő és ki nem javított, közös területek garanciális illetve szavatossági műszaki hibái esetén műszaki szakértő bevonásával megállapítjuk a közös területek hibáit, külön rangsorolva a halasztást nem tűrő, megjavítandó és halasztható hibákat. Ezen hibajegyzékkel felkeressük a garanciavállalót és nyilatkoztatjuk mely hibák kijavítását vállalja és mikorra, valamint a be nem fogadott hibák elutasításának okát rögzítjük. A vállalt határidők lejárta után a közösség elé terjesztjük a megoldatlan problémákat, és jogász valamint igazságügyi építész szakértő jelenlétében állásfoglalást kérünk a tulajdonosoktól, hogy a megmaradt hibák tekintetében tovább kíván e lépni, ha igen, akkor a továbblépés alternatíváit és lehetőségeit ismertetve kérjük a felhatalmazást jogi lépések megtételére, vagy a garanciavállalóval történő egyeztető tárgyalásokra.

Tevékenységünk során több esetben tudtunk gyümölcsöző együttműködést elérni, és volt példa jogi lépésekre is. Minden új építésű ház esetében felmerül az átmeneti időszak elszámolása a beruházóval. Ez rövidebb-hosszabb egyeztetés után minden esetben eredményre vezet a jogos követelések érvényesítésével, az eladatlan lakásokra vonatkozó fizetési kötelezettségek behajtásával.

 

VII. Energia elszámolás

Azon házakban, ahol saját kazán biztosítja a fűtést és a melegvizet (vagy csak a fűtést) ott valamennyi költség elszámolási formára felkészültek vagyunk, így a havi, negyedéves, féléves és az évi fixösszegű, vagy átalánydíjas rendszert is biztosítani tudjuk. Az órák leolvasását igény esetén elvégezzük.

 

VIII. Biztosítás

Mindegyik általunk kezelt társasház teljes ingatlan biztosítással rendelkezik, melynél törekszünk a teljes körű biztosításra (pl. viszontbiztosítás, mely a tulajdonosok egymásnak okozott kárát is téríti.)

A legtöbb épületünk a Generali Biztosítónál van, ahol a házak kárhányadát összességében számolják, így sikerült elérni például, hogy több háznál a 300%-ot meghaladó kárhányad ellenére sem mondták fel a biztosítást, és nem emelték meg a biztosítási összeget, valamint a biztosítási díj meghatározásánál rendkívül magas flottakedvezményt biztosítanak.

A Generali rendelkezik un. Mestervonallal, mely azonnal küld szakembert minden problémára. Biztosítási esemény esetén a kivitelezőt közvetlenül a biztosító fizeti ki.

Természetesen más biztosítókkal is együttműködünk, ahol a közösség a már megkötött biztosítással elégedett.

 

IX. Információ szolgáltatás

A www.ferox.huhonlap minden szükséges információ szolgáltatása mellett valamennyi ház részére külön fórumot biztosít. Ezen a fórumon alkalom van a felmerülő problémák tematikus megbeszélésére, dokumentált formában történő jelzésére a képviselet felé. A fórum felülete az alábbi lehetőséget biztosítja:

·        Közgyűlési határozatok könyve, ahol a végrehajtással kapcsolatos információk olvashatók,

·        letölthető fájlok listája, ahová a fontosabb levelek, alapító okirat, SZMSZ, biztosítási kötvény és egyéb házzal kapcsolatos közérdekű dokumentumok,

·        SZVB fórum itt az SZVB tagjai és a közös képviselő tud egyeztetni

·        faliújság, ahová aktuális hírek, hirdetmények kerülnek, végül

·        megoldandó feladatok listája ahol dokumentált formában lehet jelezni a közös képviselet felé bármilyen napi problémát, és a megoldás fázisa is nyomon követhető

Helyszíni megbeszélésekkor és közgyűlésen is a számítógépes támogatás (Internetes elérhetőség a cég adatbázisához) rendelkezésre áll.

A közgyűléseken a jegyzőkönyv vezetés digitális hangfelvétellel történik. A beszámoló és éves terv megvitatását a számítógépes segédlettel projektoros kivetítéssel segítjük annak érdekében, hogy a tulajdonosok nyomon követhessék módosító javaslataik hatását. E mellett szinte bármilyen adat, számítás, egyenleg lekérdezés azonnal megoldható a cég adatszerverének bárhonnan történő elérhetősége miatt..

 

Több épületből álló Társasház esetén a tulajdonosok akarata szerint biztosítjuk az épületek külön gazdálkodását, és az elkülönült működéshez szükséges SZMSZ megalkotását.

 

2014 évben az alábbi szerint alakul vállalási árunk:

10 lakásig:                                                        28.000,- + ÁFA / hó /      ház

11-20 lakás:                                          2.800 -  1.800,- + ÁFA / hó / albetét

20 – 100 lakásig:                                                1.600,- + ÁFA / hó / albetét

100 lakás felett: 1.000 -  1.500,- + ÁFA / hó / albetét egyedi megállapodás

 

Vállalási árunk minden közös képviseleti és kezelői feladatok ellátásának költségét, valamint fent részletezett szolgáltatások költségét tartalmazza. A vállalási ár megbontható.

Lehetőség van egy részének (max. 15%-ának) kifizetését célfeladathoz kötni. Ebben az esetben a havi rendszeres kifizetések csak a „maradék” vállalási áron történnek. A célfeladatot a közgyűlés állapítja meg. Ennek kifizetésére fél évente van lehetőség a Számvizsgálók feladat leigazolása alapján.

 

 

FEROX Ingatlankezelő Betéti Társaság

 

Budapest, 1093 Lónyay u. 3. fsz. ügyfélszolgálat,  IV.4. referensek

http://www.ferox.hu email: info@ferox.hu, Skype

T: 217-1439, F: 219-5237, M.: 06-30-9429-920

cégvezetés:

Cégvezető, tulajdonos: Breuer András,  breuer@ferox.hu

Cégvezető, tulajdonos: Nyírő József (budai kerületek) M.: 06-30-521-2897  nyiro@ferox.hu

műszaki ügyek:

Csomor Norbert építőmérnök M.: 06-30-904-1607 csomor.norbert@ferox.hu

Szegesi Zoltán M: 06-30-311-5477 (0-24 óráig) szegesi@ferox.hu

Zimmermann Ágnes (általános) M.: 06-30-311-5545 zimmermann.agi@ferox.hu

ügyfélszolgálat:

energia elszámolás, közös költség elszámolás, jogi intézkedések,

Sajó Bálint  M.: 06-30-217-7758 sajo@ferox.hu és

Beleznay Zsuzsa M.: 06-30-964-6768 beleznay@ferox.hu

Házreferensek:

Müller László építész (V., IX., és műszaki ügyek): M.:06-30-624-4029 muller@ferox.hu

Jancsó Ferencné Éva társasházkezelő (VI.,VII.,XIII.,VIII.): M.: 06-30-217-7725 jancsoeva@ferox.hu

Gyerák Jánosné Éva társasházkezelő (VIII.): M.: 06-30-748-2656  gyerak@ferox.hu

Sándor László társasházkezelő (VII.,IX.,XVIII., XIX.) M.: 06-30-217-7764 sandor@ferox.hu

Rékasi Gábor társasházkezelő (IV.,XIII.) M.: 06-30-779-5394 rekasigabor@ferox.hu

könyvelés:

Boncók Józsefanimexr@t-online.hu,

All rights Reserved. Made by Applion Computer Kft