ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Elérhetőségeink

Adatainak kezelésével kapcsolatosan a FEROX Ingatlankezelő BT., székhely: 1093. Budapest, Lónyay u. 3., cégjegyzékszám: 01-06-015319, Tel.: +361-217-1439, tájékoztatási irodájában kaphat részletes felvilágosítást.  

A Tájékoztatási iroda elérhetősége: 1093. Budapest, Lónyay u. 3. fsz. 3.

Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal http://www.ferox.hu, vagy info@ferox.hu internetes elérhetőségünkön.

 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja

Amikor ön a FEROX BT-nek személyes adatot ad át érintett lesz adatkezelés szempontjából. Adatainak egy részét jogszabályi előírások alapján kötelezően kell kezelni. Egyéb adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján önkéntes hozzájárulásával történhet. Elsődleges jogszabályi kötelezés a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény. Ezúton tájékoztatjuk, hogy veszély elhárítás vagy a Társasház szempontjából halaszthatatlan ügyintézés érdekében adatai a szükséges mértékben továbbításra kerülnek harmadik személy felé. Ezt az ön és a Társasház érdekében kell megtennünk, különben az általunk igénybe vett Vállalkozó elérhetősége hiányában nem tudná önnél elvégezni a dugulás elhárítást, vagy egyéb halaszthatatlan hibaelhárítást.  

 

Az adatkezelés

Az adatok kezelése megvalósulhat az internetes honlapon regisztráció formájában  jogszabályok önkormányzati rendeletek által kötelező adatkezelésként valamint nyilatkozat formájában történő önkéntes hozzájárulással. Az ön adatainak kezelője a FEROX BT. szervezetén belül Breuer András és Nyírő József ügyvezetők. Elérhetőségük a tájékoztatási irodában kikérhető.

 

A kezelt adatok körének megnevezése:

Internetes bejelentkezéskor az ön által önkéntesen megadott email cím, valamint a Társasháza címe.

Az internetes szolgáltatás használata során rögzítésre kerül az ön számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az ön számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, az1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásrólelőírják az ön személyes adatainak körében azokat az adatokat, amelyeknek kezeléséhez nem szükséges hozzájárulása. Minden más adat kezeléséhez önnek Nyilatkozatban kell hozzájárulnia.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény által meghatározott jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, a Társasház működésének biztosítása érdekében.

A FEROX BT. adatkezelői a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatait nem használják. Személyes adatait harmadik személyeknek csak az ön előzetes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adják át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adat továbbításokra.

 

Az adatkezelés időtartama

Az ön által megadott személyes adatok kezelésének ideje a társasház-kezelési cél megvalósulásáig tart, kötelezően megadott adatok esetében, amíg ön tagja a közösségnek, illetve ameddig fennáll a FEROX BT. társasházkezelői megbízása. Nyilatkozat alapján megadott személyes adatával kapcsolatban törlési igénnyel élhet. Az ön önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül FEROX BT. adatkezelője törli személyes adatait a nyilvántartási rendszerből.

 

A személyes adatok törlése

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Az adatközlés

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti adatok, mint a tulajdonos adatai.

Személyes adatokkal kapcsolatban a Tájékoztató Irodában kaphat minden tulajdonos információt a saját tulajdonával kapcsolatban. Az adatok közlését megelőzi az érintett tulajdonos azonosítása.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a FEROX BT. fizikai és szoftveres védelemmel látja el. Az adatfelhasználó referensek számítógépe jelszavas védelemmel rendelkezik. A Társasház kezelő programba szintén csak jelszóval lehet belépni.

A Társasház kezelő KöltségSQL program folyamatosan frissített tűzfallal védett program.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

FEROX BT. fenntartja a jogot, hogy adatkezelési szabályzatát az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő, adatfelhasználó házreferens nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

All rights Reserved. Made by Applion Computer Kft